?

Log in

No account? Create an account
Ask Me [entries|archive|friends|userinfo]
Ask me

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

"Все - всім" [Feb. 9th, 2016|10:33 pm]
Ask me

chomusyk

[recentlyarchie]

Може, пригадає хтось таку штуку 1992-1993 років?

Десь із 2-ї до 3-ї години дня на телеканалі УТ-1 виключалося зображення, й при сірому екрані за кадром читали якісь наукові статті, щось там перевіряли. Як пояснювали - це було щось зв'язане з первісним інтернетом. А що це було - не пригадаю в силу малого віку в ті часи.

Енібаді в курсі, що за шняга була ця "Все-всім"?

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: scorp_ua
2016-02-09 10:34 pm (UTC)
Нічого собі, чомусик живий!

А питання цікаве, я вперше про таке почув, і от що відкопав: http://www.ipri.kiev.ua/fileadmin/XXXX/2010/2/2010-2-22.pdf

Виходить, кодували інформацію в ТВ-сигналі, і транслювали по країні.
Причому заявлена швидкість передачі даних в 1,2 Мбіт/с — вражаюче для початку дев'яностих.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: recentlyarchie
2016-02-10 02:41 pm (UTC)
Дякую, прочитав з інтересом.
(Reply) (Parent) (Thread)