?

Log in

No account? Create an account
а чого всі так різко почали фанатєть від гурту "хамерман знищує… - Ask Me [entries|archive|friends|userinfo]
Ask me

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 11th, 2007|06:12 pm]
Ask me

chomusyk

[pionerka_moris]
а чого всі так різко почали фанатєть від гурту "хамерман знищує віруси"?
за останній тиждень все френдстрічка в хаммерманах, і так усі говорять
вони ж наче вже давненько грають?
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: pani_grunia
2007-06-11 03:40 pm (UTC)
тому шо 4 роки не виступали в столиці, а тепер виступили.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sparrow_hawk
2007-06-11 03:41 pm (UTC)
том що вони світанулись у київському клюбі і мажорі мешканці столиці зробили відкриття, хехе %)

ось ми у дніпрі чи там в тернополі багато разів писали про них - і нічого, ніякої шумихи :0)

(Reply) (Thread)
[User Picture]From: valiza
2007-06-11 04:49 pm (UTC)
а хто це?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nashe_lito
2007-06-12 04:17 am (UTC)
а ху то із такі? впершетьчую.
(Reply) (Thread)
From: zenador_mxm
2007-06-12 07:12 pm (UTC)
десь 3,5 роки тому у мене з'явилась одна пісня хамерманів ("Україна - це ми"). інших не чув. але хочу. може хто знає де знайти в неті?
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
From: zenador_mxm
2007-06-14 09:41 am (UTC)
дякую :)

цікаво, а iegova тут до чого??
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mult_isidzukuri
2007-06-15 05:43 pm (UTC)
патамуша єть такая пєсня ) "Ієгова ком Ієгова ком Ієгова ком Ієгома ком цу мір"!)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: vova_kompotik
2007-06-20 12:05 pm (UTC)
патамушто на самом деле ахуенная группа ! день ото дня, год от года ((: все сильнее и сильнее зажигают
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: pionerka_moris
2007-06-20 05:59 pm (UTC)
це харашо
(Reply) (Parent) (Thread)